T I M E W I N D E R

Inloggningsvyn

Det första man möter när man startar applikationen är inloggningsvyn. Ange ditt användarnamn (vanligtvis din email-adress) samt ditt lösenord som du blev registrerad med för att få tillgång till applikationen. Väl inne möts du av ”Tidsrapporteringsvyn”.

Tidsrapporteringsvyn

I tidrapporteringsvyn kan du manuellt hantera och skapa nya tidrapporter. Välj det datum du vill rapportera tid på genom att använda datum-hjulet. Du byter vecka genom att svepa hjulet åt antingen höger eller vänster. För att välja dag, klickar du på valfritt datum i datum-hjulet.  

När du väl valt datum så indikeras det av en vit cirkel runt datumet. Under datum-hjulet visas alla dina rapporter för det aktuella datumet.

För att skapa en rapport trycker man på tiduret längst ner på vyn där du senare får fylla i de uppgifter som krävs, se ”Regrestringsvyn” för detaljer.

När du väl skapat en rapport kanske du vill ta bort eller ändra i rapporten. För att ta bort en rapport så sveper du rapporten åt vänster och för att modifiera rapporten så sveper du den åt höger.

När du vill låsa/klar markera alla datum till det markerade datumet trycker man på lås knappen längst upp i högra hörnet.

För att navigera till övriga vyer, använd “hamburger-menyn” uppe i vänstra hörnet så visas ”Navigationsmenyn”. Navigationsmenyn är gemensam för samtliga vyer.

Registreringsvyn

I denna vyn väljer du hur många timmar som ska rapporteras till vilket specifikt projekt. För att spara trycker du på ikonen längst upp i högra hörnet som sedan tar dig tillbaka till ”Tidsrapporteringsvyn”.

Assistentvyn

I denna vyn visas de projekt och områden som Assistenten kan hjälpa dig att rapportera tid på, detta kontrolleras av din administratör. Givet att du slagit på Assistenten under inställningar så kommer Assistenten automatiskt att rapportera tid i de områden som markerats på kartan. Om du är osäker på om ett projekt använder sig av Assistenten kan du använda sökfunktionen.

Trycker du på den blå knappen längst ner i vyn talar Assistenten om vilket projekt (om något) den förnärvarande rapporterar tid på.

Alla röda ikoner på kartan symboliserar en zon för ett visst projekt. Trycker man på en av zonerna kan man se vilket projekt den tillhör. Trycka man en ytterligare gång, kommer man bli kopplad till kartor appen i mobilen som sedan visar vägbeskrivning till platsen.

Trycka man på ikonen längst ner i högra hörnet kommer kartan att zomma in till sin egna position för att visa vart man befinner sig.

 

Inställningsvyn

I inställningsvyn aktiverar du Assistenten. Var noga med att ge tillåtelse till platsinformation som krävs för att Assistenten ska kunna hjälpa dig att rapportera tid.

Created by:
DIGITALCAP

Kontakt

Information

App instruktioner
Admin sida instruktioner (Kommer strax)
Användarvillkor​